Doctorat en Biotecnologia, Genètica i Biologia Cel·lular

Doctorat en Biotecnologia, Genètica i Biologia Cel·lular

Si sou doctor de la Universitat de les Illes Balears i voleu publicar la vostra tesi a TDX, contacteu amb tdx@uib.es. Per a més informació consulteu les preguntes més freqüents.

Enviaments recents

  • Alemany Schmidt, Alexandra (Data de defensa: 16-06-2017)
    - Introducció: La meiosi és un tipus de divisió cel·lular íntimament lligat a la gametogènesi en eucariotes superiors, la finalitat és la reducció del nombre cromosòmic de diploide a haploide (és a dir, de 2n a n) en el ...