To access the fulltext of the thesis, please, click the link below: http://hdl.handle.net/2183/8492

Las alternancias de diátesis en los verbos de sentimiento en español como un problema entre el léxico y la sintáxis
Rebolledo Lemus, Marta
Alonso Ramos, Margarita
Español
Verbo
Os titulares dos dereitos de propiedade intelectual autorizan a visualización do contido desta tese a través de Internet, así como a súa reproducción, gravación en soporte informático ou impresión para o seu uso privado e/ou con fins de estudo e de investigación. En nengún caso se permite o uso lucrativo deste documento. Estos dereitos afectan tanto ó resumo da tese como o seu contido Los titulares de los derechos de propiedad intelectual autorizan la visualización del contenido de esta tesis a través de Internet, así como su repoducción, grabación en soporte informático o impresión para su uso privado o con fines de investigación. En ningún caso se permite el uso lucrativo de este documento. Estos derechos afectan tanto al resumen de la tesis como a su contenido
         

Show full item record

 

Coordination

 

Funded